با افتخار پاسخگوی شما خواهیم بود 32301206-011

1397/11/24

راهنمای آموزشی برای تنظیمات پیشرفته دستگاه مرکزی Z4 کلاسیک

راهنمای آموزشی برای تنظیمات پیشرفته دستگاه مرکزی Z4 کلاسیک

1397/11/24

در این راهنما، تنظیمات پیشرفته دستگاه کلاسیک ارائه شده است. تنظیماتی از قبیل زون 24 ساعته، هشدار قطع برق، تنطیم مدت آژیر و نقشه راهنمای اتصال تلفن کننده سیمکارتی G1 در این آموزش ارائه شده اند.


در راهنمای زیر از کلیدهای روی ریموت استفاده شده است. این کلیدها بصورت زیر توسط حروف A، B، C، D و E نامگذاری شده‌اند.

خروجی منفی (-OUT):

خروجی منفی را می‌توان به سه صورت زیر مورد استفاده قرار داد:

الف) نمایش دهنده‌ی فعال بودن سیستم (دستگاه به طور پیشفرض در این حالت قرار دارد).

ب) نمایش دهنده قطعی برق شهر

ج) فرمان در بازکن

برای انتخاب هر یک از این حالت‌ها می‌توان به روش زیر عمل نمایید:

1.دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.

2.ازسالم بودن فیوز AUX اطمینان حاصل نمایید. سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید.

3.دگمه  E  یکی از ریموت‌ها را برای یک لحظه فشار داده و سپس دکمه LRN را رها نمایید.

نکته:

1.یک بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت الف می‌باشد.

2.دو بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت ب می‌باشد.

3.سه بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت ج می‌باشد.

4.با تکرار مراحل 1تا3 حالت مورد نظر را انتخاب کرد.

 

زون ۲۴ ساعته ZONE 4:

این زون سه حالت مختلف دارد:

الف) زون معمولی (دستگاه به طور پیشفرض در این حالت قرار دارد).

ب) زون ۲۴ ساعته (فعال دائم).

ج) زون مخصوص پدال (به صورت دو مرحله‌ای)، اگر پدال به طور لحظه‌ای فشار داده شود. فقط پیامک ارسال خواهد شد و با فشار طولانی مدت، آژیر به صدا در خواهد آمد.

برای انتخاب حالت مورد نظر:

1.دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.

2.ازسالم بودن فیوز AUX اطمینان حاصل نمایید سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید.

3.دگمه B یکی از ریموت‌ها را برای یک لحظه فشار داده و سپس دکمه LRN را رها نمایید.

یک بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت  ب می‌باشد.

دو بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت ج می‌باشد.

سه بیپ نشان دهنده انتخاب شدن حالت الف می‌باشد.

با تکرار مراحل 1 تا 3 حالت مورد نظر را انتخاب کرد.

نکته:

حالت ج تنها در صورت استفاده از G1 ULTRA کارایی خواهد داشت.

پس از انتخاب حالت مورد نظر یکبار با استفاده از ریموت سیستم را فعال و غیرفعال نمایید.

 

تنظیم مدت آژیر:

مدت زمان آژیر دستگاه ۲ دقیقه می‌باشد، با روش زیر این زمان به ۷ دقیقه تغییر داده می‌شود.

1.دستگاه خود را در حالت غیرفعال (DISARM) قرار دهید.

2.از سالم بودن فیوز AUX اطمینان حاصل نموده سپس دکمهLRN   را فشار داده و نگه دارید.

3.دکمه D یکی از ریموت‌ها را یک لحظه فشار دهید و سپس دکمه LRN را رها نمایید.

دستگاه با یک صدای بیپ تغییر برنامه را اعلام خواهد کرد.

با تکرار مراحل بالا برنامه دستگاه به حالت اولیه بازمی‌گردد (با ۲ بیپ).

 

هشدار قطع برق:

دسنگاه می‌تواند در حالت فعال (ARM) درصورتی که برق شهر بیشتر از چهار ساعت و نیم قطع شود، با یک دوره آلارم احتمال خرابکاری را هشدار بدهد. این ویژگی غیرفعال است، برای فعال نمودن آن باید طبق مراحل زیر عمل کرد:

1.دستگاه خود را در حالت غیرفعال (DISARM) قرار دهید.

2.از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید، سپس دکمه LRN  رافشار داده و نگه بدارید.

3.دکمه D  و  B یکی از ریموت‌ها را به طور همزمان و در یک لحظه فشار دهید.

4.دکمه LRN را رها نمایید.

دستگاه با یک صدای بیپ تغییر برنامه را اعلام خواهد نمود.

با تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه به حالت اولیه بازمی‌گردد (با ۲ بیپ).

 

تک آژیرCHIRP:

دستگاه می‌تواند با استفاده از روش‌های زیر تک آژیر بزند:

الف) بلندگوی داخلی و SIREN

ب)بلندگوی داخلی SIREN و SP

ج)فقط بلندگوی داخلی

دستگاه به طور پیشفرض در حالت الف قرار دارد، برای تغییر آن می‌بایست:

1.دستگاه خود را درحالت غیرفعال قرار بدهید.

2.ازسالم بودن فیوز AUX اطمینان حاصل نمایید. سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید.

3.دکمه A یکی از ریموت‌ها را برای یک لحظه فشار داده و سپس دکمه LRN را رها نمایید.

دستگاه، تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش خواهد نمود.

با تکرار مراحل فوق می‌توان هر کدام از حالات الف، ب و ج را انتخاب کرد.

 

درخواست کمک با پیامک:

در صورتیکه از تلفن کننده CLASSIC G1 ULTRA استفاده شود و ریموت دستگاه نیز 5 دگمه داشته باشد با فشار دگمه C روی ریموت یک پیامک درخواست کمک با قید شاره ریموت و نام کاربری برای تلفن های ذخیره شده در حافظه 1 و 2 CLASSIC G1 ULTRA ارسال می گردد.

برای غیرفعال کردن این ویژگی:

1.دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید .(DISARM)

2.از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید. سپس دگمه LRN را نگه دارید.

3.دگمه C یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید.سپس دگمه LRN را رها کنید. دستگاه با دو بیپ غیرفعال شدن برنامه را اعلام می کند.

نکته:

تکرار مراحل فوف دستگاه را به حالت اولیه برمی گرداند (با یک بیپ).

 

مسدود کردن ریموت:

در موارد نادر در صورتی که عملکرد یک ریموت توسط دستگاه مشکوک باشد. موقتا آن ریموت مسدود می شود (یک پیامک با ذکر شماره ریموت ارسال می شود) پس از اطمینان از اصل بودن ریموت فوق با فشار دادن دکمه ریموت و فشار همزمان دگمه LRN روی دستگاه با دو بیپ ریموت فعال می شود.

نکته:

نیاز به خارج کردن فیوز AUX یا ریست کردن دستگاه نیست.

نرم افزار دستگاه هوشمند بوده و فقط درموارد ضروری اقدام به مسود کردن ریموت می کند.

 

تنظیمات G1 ULTRA:

در صورت استفاده از G1 ULTRA  توصیه می‌شود که حتما بخش تنظیمات این دستگاه را مطالعه کنید. کنترل زبان پیامک‌ها، تعداد آن‌ها و همچنین برخی تنظیمات دیگر با استفاده از G1 ULTRA انجام می‌گیرد.

همچنین از طریق برنامه‌ی CLASSIC SETUP می‌توانید برای ریموت‌ها، زون ها و سنسورهای بی‌سیم نام تعریف نمایید و دسترسی های افراد را تغییر دهید.


مقالات مرتبط


نظرات خود را با ما در میان بگذارید

* نام ونام خانوادگی
* ایمیل
* نظر خود را بنویسید
* کد را وارد کنیدInput symbols

Scroll to Top