با افتخار پاسخگوی شما خواهیم بود 32301206-011

 دریافت گواهی نامه  Anbotek

دریافت گواهی نامه Anbotek

1396/01/26

کمپانیMATAموفق به دریافت گواهینامهAnbotekشد.در این راستا محصولات تحت تست‌های گوناگون قرار گرفتند.

کمپانی MATA موفق به دریافت گواهی نامه Anbotek شد. جهت دریافت این گواهی نامه، محصولات کمپانی MATA توسط شرکت Anbotek تحت تست‌های گوناگونی قرار گرفتند.
شرکت Anbotek بعنوان پیشرو در زمینه تست و بررسی عواملی مانند ایمنی، محافظت از محیط زیست و بهره‌وری انرژی در سال 2004 ایجاد شد. EMC شاخه ای از علوم الکتریکی است که به مطالعه میدان مغناطیسی و عوامل نامطلوب آن می پردازد. هدف از EMC بررسی عملکرد محصولات در محیط الکترومغناطیسی، با استفاده از تجهیزات مختلفی که از پدیده الکترومغناطیسی استفاده می کنند و جلوگیری از عوارض ایجاد تداخل است. به منظور دستیابی به این هدف، EMC به دنبال پرداختن به دو مسئله EMI و EMS است:

مسأله انتشار (EMI) به تولید انرژی الکترومغناطیسی نامطلوب از سوی منابع الکترومغناطیسی و اقدامات متقابلی که باید به منظور کاهش آنها و جلوگیری از به هدر رفتن انرژی باقی مانده به محیط خارجی صورت گیرد، وابسته است. مسأله حساسیت (EMS) به عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی در برابر اختلالات غیرمنتظره الکترومغناطیسی می‌پردازد.

استاندارد تست انجام شده بر روی این محصولات EN 61000-6-1 و EN 61000-6-3 بوده که عموما بر روی محصولات مختص محیط تجاری، صنعتی و مسکونی بکار می رود.

Scroll to Top