با افتخار پاسخگوی شما خواهیم بود 32301206-011

1396/10/16

ترتیب رنگبندی سوکت شبکه

ترتیب رنگبندی سوکت شبکه

1396/10/16

ترتیب رنگبندی در سوکت شبکه بسیار مهم است. عدم رعایت رنگبندی صحیح در سوکت شبکه ارتباط کابل شبکه را غیر پایدار و یا غیر ممکن میسازد. برخی از افراد گمان میکنند همین که هر دو سر کابل شبکه، رنگبندی یکسانی داشته باشد کافیست!


نحوه رنگ بندی کابل های شبکه CAT5 و CAT6 که توسط تکنیسین ها و متخصصان شبکه در هنگام ضرب (پرس) سوکت یا پانچ کیستون مورد استفاده قرار می‌گیرد در ادامه بیان خواهد شد. توجه داشته باشید، برقراری ارتباط توسط کابل شبکه فقط با ترکیب رنگ بندی خاص ممکن خواهد بود و رنگ بندی اشتباه (حتی اگر ترتیب رنگ ها را در دو سر کابل رعایت شسود) ارتباط را ایجاد نخواهد نمود.

نمونه از رنگبندی با استاندارد T-568B

  شکل1: نمونه از رنگبندی با استاندارد T-568B  

 

دو استاندارد رنگی مختلف برای ضرب (پرس) سوکت ها مورد استفاده قرار میگیرد: T-568A و T-568B

                                                                                   

همزمان با رشد استفاده از کابل های CAT5 استاندارد T-568A در سال 1995 به عنوان رنگ بندی مورد تایید متخصصان شبکه، مورد استفاده قرار گرفت. در این استاندارد ترتیب رنگ بندی سوکت بصورت زیر میباشد:

رنگ بندی استاندارد T-568A

شکل2: رنگ بندی استاندارد T-568A 

(رنگها بترتیب از چپ: سفیدسبز، سبز، سفید نارنجی، آبی، سفیدآبی، نارنجی، سفیدقوه‌ای، قهوه‌ای)

 

در سال 2002 با افزایش استفاده از کابل های CAT6 استاندارد T-568B جاگزین استاندارد قبلی شد. استاندارد T-568B هم در کابل های CAT5 و هم کابل های CAT6 مورد استفاده قرار میگیرد و اگر قصد ضرب سوکت یا پانج کیستون دارد، شبکه ابررسانا استفاده از این استاندارد را به شما پیشنهاد مینماید. ترتیب استفاده از رنگ ها در این استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است:

رنگ بندی استاندارد T-568B

شکل3: رنگ بندی استاندارد T-568B

(رنگها بترتیب از چپ: سفیدنارنجی، نارنجی، سفیدسبز، آبی، سفیدآبی، سبز، سفیدقهوه‌ای، قهوه‌ای)

 

هر دو استاندارد 568A و 568B در دنیای شبکه مورد استفاده قرار میگیرند و کابل ها و پچ کورد های امروز ما از یکی از این دو استاندارد پیروی مینمایند، هرچند که استاندارد قالب در این بازار استندارد 568B میباشد)

                                                          

کابل های شبکه بسته به اینکه یک کامپیوتر و یک سوئیچ را به هم متصل کنند یا دو کامپیوتر به هم متصل کنند، ممکن است بصورت مستقیم (Straight) یا ضربدری (Crossover) تولید شوند.


رنگبندی کابل شبکه با استانداردهای T-568A و T-568B

شکل4: رنگبندی کابل شبکه با استانداردهای T-568A و T-568B

 

کابل شبکه مستقیم (Straight):

در کابل های شبکه مستقیم، ابتدا و انتهای کابل با ترتیب رنگی مشابه ضرب میشوند. پچ کوردهای آماده در بازار نیز از این نوع رنگبندی استفاده مینمایند. هرگاه هدف اتصال یک دستگاه کامپیوتر به یکی از تجهیزات شبکه ای (مانند سوئیچ، روتر، اکسس پوینت یا ...) باشد از این نوع کابل استفاده میشود.

رنگبندی کابل مستقیم یا استریت یا Straight

شکل5: نمونه از کابل شبکه مستقیم یا Straight با استاندارد رنگبندی A (سمت چپ) و B (سمت راست)

 

کابل شبکه ضربدری (Crossover)

در مواردی که هدف اتصال دو کامپیوتر به هم یا اتصال دو سوئیچ به هم باشد، از کابل ضربدری یا Crossover استفاده میشود. در این کابل رنگ های استفاده شده در ابتدا و انتهای کابل باهم تفاوت دارند. پین شماره 1 در ابتدای کابل به پین شماره 3 در انتهای کابل و همچنین پین شماره 2 در ابتدای کابل به پین شماره 6 در انتهای کابل متصل میگردد، و به همین ترتیب به عکس:


رنگبندی کابل ضربدری یا کراس آور یا crossover

شکل6: نمونه ای از کابل ضربدری یا Crossover


مقالات مرتبط


نظرات خود را با ما در میان بگذارید

* نام ونام خانوادگی
* ایمیل
* نظر خود را بنویسید
* کد را وارد کنیدInput symbols

Scroll to Top